Merakli Gazete Haber Sitesi
Örnek Resim

ÇAVUŞOĞLU, “HAYVAN VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAY İLE TURUNÇGİL ÇEŞİTLERİ İNTRODÜKSİYON VE ADAPTASYONU PROJESİ”NİN SONUÇ RAPORLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hedeflerinin birkaç ay içinde Tarım Master Planı’nı ülkeye kazandırmak olduğunu söyledi.

ÇAVUŞOĞLU, “HAYVAN VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAY İLE TURUNÇGİL ÇEŞİTLERİ İNTRODÜKSİYON VE ADAPTASYONU PROJESİ”NİN SONUÇ RAPORLARINI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI
20 Aralık 2016 - 11:47 'de eklendi.

ÇAVUŞOĞLU: “ÜLKEDE İLK KEZ YAPILAN BU ÇALIŞAMALAR TARIM MASTER PLANI’NIN OLUŞTURUCULARI ARASINDA”

“HEDEFİMİZ BİRKAÇ AY İÇİNDE TARIM MASTER PLANI’NI ÜLKEYE KAZANDIRMAK”

“TARIM MASTER PLANI’NIN HAYATA GEÇMESİ ÜLKENİN KARANLIKTA SEYAHAT ETMESİNİN VE GÖREVE GELEN HER BAKANIN BU ALANDA KENDİNE GÖRE YORUM YAPMASININ ÖNÜNE GEÇECEK, ANA YOLU ÇİZECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hedeflerinin birkaç ay içinde Tarım Master Planı’nı ülkeye kazandırmak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Tarım Master Planı’nın hayata geçmesinin ülkenin karanlıkta seyahat etmesinin ve göreve gelen her bakanın bu alanda kendine göre yorum yapmasının önüne geçeceğini” dile getirerek, “Ana yolu Tarım Master Planı ile çizeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, Tarım Master Planı ile ilgili çalışmaların, bugün bakanlığın bütçesinin Meclis’te görüşülüp onaylanmasından sonra başlayacağını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında eylül ayında gerçekleştirilen Hayvan ve Su Ürünleri Çalıştayı ile Güzelyurt Ekolojik Koşullarında Yeni Turunçgil Çeşitleri İntrodüksiyon ve Adaptasyonu Projesinin sonuç raporlarını kamuoyuyla paylaştı.

“TARIM MASTER PLANI’NIN PARÇALARI”

İlk önce Süt Ürünleri Çalıştayı’nı ardından da Hayvancılık ve Su Ürünleri Çalıştayı’nı gerçekleştirdiklerini, Bitki Deseni Planlama Projesi’nin de tamamlandığını anımsatan Çavuşoğlu, “Bu çalışmalar ülkede hep eksikliği hissedilen Tarım Master Planı’nın tamamlanmasına katkı koyacak parçalar” dedi.

Basın toplantısında “Bizim en çok önemsememiz gereken konulardan biri de tarım yapabileceğimiz arazileri korumaktır” vurgusunda bulunan Çavuşoğlu, “Tarım arazilerini kaybedersek, ne kadar master plan yaparsak yapalım, tarım alanlarımız daralmış olacak. Hızla master planını yapıp topraklarımızı da koruma altına almak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Bir önceki bakanlığı döneminden itibaren ülkedeki toprakları sınıflandırma çalışmalarının başladığını anımsatan Çavuşoğlu, “Bu çalışmanın devamı olarak yaptığımız Ülkesel Fiziki Plan çalışmalarında verimli toprakların korunması da var. Ülkemizde bu planların devamı gelmedi. İmar planları henüz tamamlanmadığı için maalesef tarım toprakları, özellikle birinci ve ikinci sınıf tarım toprakları yok edilmektedir. Bu da bizim en önemli kaybımızdır. Bu kayıp sadece KKTC’nin değil, dünya insanının kaybıdır.  Dünyada olduğu gibi ülkede de verimli toprakları korumamız gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, “Göreve geldiğim ilk günden bugüne, tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefi ve bu doğrultuda bilimsel verilerden yola çıkarak, ekonomik akla uygun adımlar atacağımızı her fırsatta dile getirdim” dedi.

Çavuşoğlu, basın toplantısında ilk önce, Hayvancılık Dairesi’nin öncülüğünde 29- 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Hayvancılık ve Su ürünleri Çalıştayı’nın sonuçlarını ele aldı.

Ülkede ilk kez bu kapsamda bir çalışma gerçekleştiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “300 civarında katılımcının katıldığı çalıştayda, 8 alt başlıkta çalışma grupları oluşturuldu, 34 profesörün yer aldığı gruplarda 170 katılımcı sektöre ilişkin tespit ve önerilerde bulundu” dedi.

Çavuşoğlu, sektörün, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvan besleme, hayvansal ürün sanayi, kanatlı yetiştiriciliği, arıcılık, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile hayvan sağlığını kapsayan 8 çalışma grubu tarafından irdelendiğini dile getirdi.

Nazım Çavuşoğlu, “Başta süt ve süt ürünleri olmak üzere hayvansal ürünlerin üretimi ve ticaretine ilişkin konular bütün tarafların geniş katılımıyla tartışıldı” dedi.

Çavuşoğlu, yaklaşık 3 ay gibi kısa sürede tüm bu çalışmaların değerlendirilerek sonuç raporu oluşturulduğunu kaydederek, raporun dikkat çeken bazı kısımlarını paylaştı.

SIĞIRCILIK ALANI

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sığırcılık alanında büyükbaş hayvancılık faaliyetlerini ekonomik hale getirebilmek ve sürdürebilir kılmak için, süt üretimi yanında, hastalıklardan arınmış damızlıkçı işletmeler oluşturarak yeni gelir yöntemleri oluşturmak gerektiği tespitinden yola çıkıldığını ifade ederek, şu önerileri dile getirdi:

“Üretimin tüm süreçlerini kapsayacak kayıt sistemleri hayata geçirilerek, kapsamlı bir hayvancılık envanteri çıkartılması, kaba yem üretiminin artırılması. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Kıbrıs Türk Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, soy kütüğü çalışmalarına hemen başlatılması, hastalıklardan ari damızlık işletmeleri kurulması ve Türkiye’ye sürekli damızlık hayvan satışı yapabilme hedefleri oluşturulması.”

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Çavuşoğlu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili önerileri ise şu şekilde aktardı:

“Küçükbaş hayvancılık için kayıt sistemi kurularak, işletmeler, hayvanlar ve ürünlerin izlenebilir hale getirilmesi, hastalıklardan arınmış damızlıkçı işletmeler oluşturulması, keçi ıslahı çalışmalarında, Şam (Damaskus) ve yerli keçilerin ıslahına ağırlık verilmesi, Türkiye’ye damızlık hayvan satılmasına yönelik hedefler oluşturulması başta olmak üzere çeşitli öneriler getirilmiştir.”

KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ARICILIK

Bakan Çavuşoğlu, kanatlı yetiştiriciliği ve arıcılık konusunda şu önerilerin yapıldığını dile getirdi:

“Küçük ölçekli tavukçuluk işletmelerinin finansman sorunlarını çözmek ve işletmeciliği teşvik etmek amacıyla düşük faizli kredi ve hibe destek programları kapsamına köy tavukçuluğu ve free range faaliyetleri alınması, arıcılık kayıt sisteminin tamamlanması ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması ve ilk olarak arıcılık tüzüğünün çıkarılması, yerli Kıbrıs arısının genotip tespiti yapılması ve koruma altına alınması.”

YEM BİTKİLERİ VE HAYVAN BESLEME ALANI

Çavuşoğlu, çalıştaydaki Yem Bitkileri ve Hayvan Besleme çalışma gurubunun ülkedeki yem bitkilerinin yetersiz ve ihtiyacı karşılamadığını, kesif yem kullanımının yaygın olması nedeniyle beslenme hastalıkları görüldüğü tespitinden yola çıkarak “Sulu kaba yem üretimini artırmak için Türkiye’den gelen ve tarımsal amaçlı kullanılacak su yem bitkileri ekim alanında kullanılması, yem analizlerinde referans laboratuvarının oluşturulması” önerilerini yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu, Hayvansal Ürünler, Gıda Sanayi ve Pazar çalışma grubunun ülkede çiğ süt pazarlaması dışında etkin işleyen bir piyasa oluşmadığından yola çıkarak şu önerilerde bulunduğunu aktardı:

“Et ve süt dışındaki hayvansal ürünler (deri, yapağı vs.) ile gübre ve kanatlı mezbaha atıklarının değerlendirilmesi için yasal düzenleme yapılması. Süt hayvancılığının yanında et ve kombine işletmeler yaygınlaştırılması. Tarımsal ürünler pazarlamasına yönelik detay çalışmalar yapılması
Hellimin coğrafi tescili gereği, kalite ve standardı için gereken kontrol ve önlemlerin alınması.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı iç piyasada süt ve süt ürünü tüketimi arttırmak için sosyal içerikli projeler geliştirmesi.”

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ

Bakan, balıkçılık ve su ürünleri çalışma grubunun başlıca önerileri ise şöyle aktardı:

“Yasa dışı avcılık faaliyetlerini azaltmak için denetimler sıklaştırılmalı ve cezalar artırılmalıdır.

Destekleme ödemelerinde kooperatif ortaklığı koşul olmalı ve bazı barınakların işletmesi balıkçı kooperatiflerine devredilmelidir. Balık hastalıkları teşhis laboratuvarı kurulmalıdır.”

HAYVAN SAĞLIĞI VE VETERİNER HİZMETLERİ

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, “Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hizmetleri çalışma grubunun önerilerini ise şöyle dile getirdi:

“Laboratuvar kalifiye personel eksiklikleri hızla tamamlanmalıdır. Hayvan sağlığı, biyogüvenlik ve gıda güvenliğine yönelik hizmetlerin etkin şekilde yürütülebilmesi için Veteriner Dairesi’nin kapasitesi geliştirilmelidir. Organize hayvancılık bölgeleri için tek elden sürü sağlığı ve biyogüvenlik önlemleri alınmalı ve yönetilmelidir. Bu bölgeler için zorunlu prosedürler geliştirilmelidir. Verim kaybına yol açan tüm metabolik, paraziter, bakteriyel, viral ve fungal hastalıklar ile kimyasal ve radyoaktif tehlikeler için önlem prosedürleri düzenlenmelidir.”

YENİ TURUNÇGİL ÇEŞİTLERİ İNTRODÜKSİYON VE ADAPTASYON PROJESİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, basın toplantısında bakanlığı ile Çukurova Üniversitesi arasında 2000 yılında imzalanan “Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi” (TAGEP) kapsamında meyvecilik, sebzecilik, yem bitkileri, tahıllar, örtü altı yetiştiriciliği alanlarında birçok proje yürütüldüğünü, en önemlilerinden birinin “KKTC Güzelyurt Ekolojik Koşullarında Yeni Turunçgil Çeşitleri İntrodüksiyon (ülkeye ilk kez getirilen) ve Adaptasyon Projesi” olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, projenin hayata geçirilmesindeki amacın, KKTC’nde adaptasyonu kanıtlanmış, verim ve kalitesi yüksek çeşitlerle, üretim periyodunun uzatılarak iç ve dış pazar ihtiyacına cevap verebilecek çeşitlerin üretime kazandırılması olduğunu söyledi.

Tarım Bakanı, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“2004 yılında 20 dekar alanda kurulmuş olup, 15 portakal, 23 mandarin, 8 limon, 4 greyfurt, 2 laym, 1 bergamot ve 1 ağaç kavunu çeşitlerinin yer aldığı toplam 54 turunçgil çeşidinin performansları ortaya konularak, KKTC koşullarında yetiştirilebilecek uygun çeşitler belirlenmiştir.”

PERFORMANSI YÜKSEK ÜRÜNLER

Nazım Çavuşoğlu, proje sonuç raporunu şöyle aktardı:

Portakal: Erkenci göbekli portakal çeşitlerinden ‘Navelina’, geçici göbekli portakallar çeşitlerinden ‘Lane Late’, normal portakal çeşitlerinden geç olgunlaşan ‘Midknight Valencia’; kan portakallarından  ise ‘Moro kan portakalının’ performansı yüksek bulundu.

Mandarin: İç piyasa için satsuma grubu içerisinde erkenci olarak ‘Okitsu Wase’, orta mevsim çeşitlerinden ‘Nova’, geçici çeşitlerden ‘Ortanique’ (Mandora) ve ’W.Murcott’, Klemantin mandarinlerinden orta mevsimde olgunlaşan ‘Clemenules’, geç dönemde olgunlaşan ‘Nour’

Dış Pazarlar için: ‘Ortanique’ (Mandora) ve ‘W. Murcott’ çeşitlerine ağırlık verilmesinde büyük fayda vardır. Altıntop (Greyfurt); altıntop çeşitlerinden “Star Ruby” ve “Rio Red” çeşitlerinin performansı yüksek bulunmuştur. Limon; ‘Kütdiken’, ‘İtalyan Memeli.’

Tüm limon çeşitlerinin performansı oldukça yüksek bulunmuştur ancak ‘Kütdiken’ ve ‘İtalyan Memeli’ çeşitleri özellikle tavsiye edilmektedir. Laym; Laym çeşitlerinden Tahiti Laymı başarılı performans göstermiştir. Özellikler erkenci olması dikkat çekmektedir.”

0 Kez Okundu

Etiketler :
Örnek Resim
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER